EUROSPINE 2017

Janni Strøm

Positions:

 • 2015 Ph.D. Department of Public Health, Section for Clinical Social Medicine and Rehabilitation, Aarhus University, Denmark, employed at Spine Unit, Elective Surgery Centre, Regional Hospital Central Jutland, Silkeborg, Denmark
 • 2014-2015 Scientific assistant at Knowledge Centre for Orthopedic Nurses, VIDOKS, Denmark
 • 2014-2015 Scientific assistant at Spine Unit, Elective Surgery Centre, Regional Hospital Central Jutland, Silkeborg, Denmark
 • 2009-2014 Clinical specialist, Orthopedic department. Regional Hospital Central Jutland, Viborg, Denmark
 • 2005-2009 Studynurse, Orthopedic department, Regional Hospital Central Jutland, Viborg, Denmark
 • 2001-2005 Nurse, Orthopedic department, Regional Hospital Central Jutland, Viborg, Denmark

Education:

 • 2011 Master of Health Science, Nursing, Deakin University, Melbourne, Australien
 • 2005 Bachelor in nursing, Suppleringsuddannelse Sygeplejeskolen Århus/Viborg, Denmark
 • 2001 Nurse, sygeplejeskole Viborg, Denmark

Position of trust

 • 2016 Participation in developing a National Clinical Guideline for the Treatment of Patients with Spinal Stenosis – The National Health Board
 • 2016 Participation in developing recommendations for the course of treatment of patients with chronical low back pain – The National Health Board
 • 2014 Coordinator of the Scandinavian Cooperation of Orthopedic nurses, on behalf of the Association of Orthopedic nurses in Denmark, FSOS
 • 2014-2016 Scientific committee under the Association of Orthopedic Nurses in Denmark, FSOS
 • 2012 Scientific committee under Knowledge Centre for Orthopedic Nurses, VIDOKS, Denmark
 • 2012-2016 Board member in the Association of Orthopedic Nurses in Denmark, FSOS

Article:

Nielsen, T.L., Petersen, K.S., Nielsen, C.V, Strøm, J. Ehlers, M.M., Bjerrum, M. (2016) What are the short-term and longterm effects of occupation-focused and occupation-based occupational therapy in the home on older adults’ occupational performance? A systematic review, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 0.1080/11038128.2016.1245357

Oral presentation:

Strøm, J., RN, MscN ”Erfaring med brug af lokale retningslinjer samt retningslinjer fra Den Danske Kvalitetsmodel i sygeplejepraksis – en spørgeskema undersøgelse” Landskonference for Faglig Sammenslutning af Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS), 2013

Strøm, J : ”Erfaring med implementering og brug af retningslinjer I sygeplejepraksis” Sundhedsfagligt symposium, Regionshospitalet Viborg, 2012

Jensen, S. S., Stroem, J., Hansen, F.: ”Artroscopy as an aid in treating tibial plateau fractures” Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS), møde 2011

Eg, M., Skov, T., Larsen, V. N., Søndergaard, S., Strøm, J. ”Kliniske retningslinjer – et redskab til bedre kvalitet” Sygeplejefagligt Symposium, Regionshospitalet Viborg, 2011

Eg, M., Skov, T., Toppenberg, M., Strøm, J. ”Skub til barrieren – tag karrieren” Sygeplejefagligt Symposium, Regionshospitalet Viborg, 2010

Strøm, J., Brodersen, J. Rokkjær, H.: ”Forebyggelse og behandling at postoperativ kvalme hos ortopædkirurgiske patienter” Sygeplejefagligt symposium, Regionshospitalet Viborg, 2007

Poster:

Strøm, J., Jensen, S.S., Hansen, B.O. ” Diagnose and Treatment of Chronic Exertional Compartment Syndrome in Young Active Patients” Forskningens dag, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, 2014

Jensen, S.S., Strøm, J. ”A Novel Technique of Minimal Invasive Procedure in Treating Osteoporotic fractures” Forskningens dag, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, 2013

Larsen, V., Eg, M., Skov, T., Larsen, V. N., Søndergaard, S., Strøm, J., Fenger, A., Mortensen, R., Skovgaard, B., Lundholm, I., Pinholt, I. ”Implementering af sygeplejefaglige kliniske retningslinjer på Hospitalsenheden Midt”. Landskonference for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning, 2013

Munk, L. RN, Strøm, J. RN, MscN ”Vejen til patientens ønsker, viden og oplevelser gennem brugerdialog – et pilotprojekt i Ortopædkirurgisk afdeling, HE Midt”. Poster med præsentation, landskonference for Faglig Sammenslutning af Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS), 2013

Strøm, J. RN MscN, Sørensen, H. RN; Tuldi, T. RN, Hosbond, L., RN, Dahl, G. RN, Thorup, M. RN ”Oprettelse af et dynamisk læringsmiljø gennem fællesrefleksion i Ortopædkirurgisk afdeling” Poster med præsentation, landskonference for Faglig Sammenslutning af Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS), 2013

Strøm, J. RN, MscN, Munk, L. RN, ”Vejen til patientens ønsker, viden og oplevelser gennem brugerdialog – et pilotprojekt i Ortopædkirurgisk afdeling, HE Midt”. Region Midtjyllands Kvalitetskonference, 2013

Hansen, F., Strøm, J., Hosbond, L., Jensen, S. S.: ”Experience with surgical skin Closure system within ortopaedic surgery” Poster med præsentation, Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS), 2011

Eg, M., Skov, T., Larsen, V. N., Søndergaard, S., Strøm, J.”Implementering af kliniske retningslinjer på Regionshospitalet Viborg”. Dokumentationskonference, Aarhus Universitetshospital. ”Knowledge translation – Omsætning af viden” Arrangeret af Dansk Sygeplejeselskab (DASYS), 2011

Jensen, S.S., Strøm, J. Hansen, F., “Arthroscopy as an aid in treating tibial plateau fractures” Forskningens dag, Regionshospitalet Viborg, 2011

Strøm, J., Hosbond, L., Hansen, F., Jensen, S. S.: “Experience with Surgical Skin Closure System within orthopaedic surgery” Nordic Orthopaedic Federation (NOF), 2010

Strøm, J., Munk, L., Krarup, N., Jorn, L. P.: ”Fast Track Patient Hotel Concept with high Patient Satisfaction” Nordic Orthopaedic Federation (NOF) 2010

Strøm, J., Hosbond, L., Hansen, F., Jensen, S. S.: “Experience with Surgical Skin Closure System within orthopaedic surgery” Forskningens dag, Regionshospitalet Viborg, 2010